Polityka Prywatności

Porównywarka kont osobistsych

Serwis porównywarkakont24h.pl  zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.


1. Podstawa prawna przetwarzania danych:
Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi osobie zainteresowanej, która wysłała zapytanie za pomocą formularza kontaktowego). W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw; Dane osobowe Użytkownika serwisu (tj. Adres email, Imię oraz treść wiadomości, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.


2. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
a) w przypadku udzielenia zgody tj. wysłania emaila za pomocą formularza kontaktowego do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.


3. W serwisie zbieramy od Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego dane osobowe, a w szczególności:
a) imię – podczas wysyłania zapytania jest niezbędne do identyfikacji użytkownika serwisu oraz kontaktu z nim;
b) adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłana jest odpowiedź na zapytanie oraz ewentualny kontakt z pytającym;


4. Dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane, przekazywane podmiotom trzecim i są przetwarzane jednorazowo.


5. Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu z administratorem serwisu. W przypadku niepodania danych zapytanie nie będzie mogło być zrealizowane.


6. Bezpieczeństwo danych.
a) Bezpieczeństwo. Domena porownywarkakont24h.pl została objęta certyfikatem bezpieczeństwa SSL czyli Let`s Encrypt Authority X3. Certyfikat SSL umożliwia szyfrowanie i poufność transmisji danych oraz uwierzytelnienie serwera. Szyfrowanie to włączone jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom.
 

7. Pliki Cookies
a) Witryna https://porownywarkakont24h.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
b) Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
c) Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
d) Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.


8. Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
prawo żądania sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych
prawo do wniesienia sprzeciwu.


W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Użytkownik może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
W celu skorzystania z powyższych praw administrator udostępnia następujące kanały komunikacji:
Poczta elektroniczna
Adres email: porownywarkakont24h@gmail.com


9. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

Copyright © Porównywarka kont osobistych - 2019

Menu