Regulamin

Porównywarka kont osobistsych

Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu porownywarkakont24h.pl, zakres obowiązków administratora serwisu oraz wszystkie informacje porządkowe.
2. Użytkownik korzystający z serwisu potwierdza, iż zapoznał się z obowiązującym regulaminem i niniejszym akceptuje wszystkie jego punkty.
3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.
4. Użytkownik znając funkcjonalność plików cookies wyraża zgodę na przechowywanie przez serwis na jego komputerze wyżej wymienionych plików, które są niezbędne do prawidłowego wyświetlania strony. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych użytkowników. Szczegółowe informacje na temat plików Cookies można odnaleźć w polityce prywatności.
5. Porównania prezentowane w serwisie porownywarkakontosobistych.pl powinny zostać szczegółowo przeanalizowane przez użytkownika, porównane z innymi przypadkami. Konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami.

 

Warunki techniczne
1. Do używania i korzystania z serwisu wymagany jest:
- Komputer, lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu
- Przeglądarka internetowa
2. Do przeglądania treści niektórych podstron, może być konieczne posiadanie urządzenia z oprogramowaniem Adobe Reader lub inne oprogramowanie umożliwiające odtworzenie pliku o rozszerzeniu PDF. Dokładne informacje odnośnie wymagań technicznych znajdują się na podstronach serwisu. Wyżej wymienione pliki o rozszerzeniach PDF mogą znajdować się na stronach poza serwisem porownywarkakont24h.pl
3. Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

 

Prawa majątkowe:
Kopiowanie, udostępnianie, wykorzystywanie treści oraz materiałów dostępnych na stronie porownywarkakont24h.pl i wszystkie inne wykorzystywanie bez zgody administratora serwisu jest zabronione. 

 

Zakres odpowiedzialności właścicieli serwisu:
Treści zawarte w serwisie porownywarkakont24h.pl mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny i nie stanowią reklamy instrumentów finansowych i inwestycyjnych. Administrator serwisu dba o aktualizację wszelkich informacji dostępnych w serwisie, tak by były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. W związku z wyżej przedstawionymi informacjami wszelkie decyzje o inwestycji oraz decyzje oszczędnościowe podjęte przez użytkownika są podejmowane tylko i wyłącznie na jego odpowiedzialność. Administrator serwisu nie odpowiada za niezapoznanie się z treścią porównywanych i przedstawionych w serwisie podmiotów. Użytkownik zobowiązuje się do indywidualnego zapoznania się z regulaminami dostępnymi poza serwisem, a prowadzących z serwisu porownywarkakont24h.pl
Administrator serwisu porownywarkakont24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne interpretowanie treści serwisu i informacji w nim zawartych. Korzystanie z serwisu przez użytkownika możliwe jest wyłącznie na jego własne ryzyko. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku błędnego podejmowania decyzji przez użytkownika.


Postanowienia końcowe:
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 08-03-2019 roku.
2. Serwis porownywarkakont24h.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili.
3. Regulamin znajduje się pod linkiem porównywarkakont24h.pl/konta osobiste
4. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem opublikowania regulaminu.
5. W sprawach nie regulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy Polskiego prawa.

 

 

 

 

Copyright © Porównywarka kont osobistych - 2019

Menu